Spotrebiteľské právo

Právne služby zamerané na ochranu spotrebiteľských práv občanov pred akýmikoľvek nekalými praktikami zo strany spoločností poskytujúcich tovar, či služby občanom.


Čo pre Vás vieme urobiť?


  • ochrana pred nekalými praktikami, neprimeranými úrokmi a poplatkami spojenými so spotrebiteľskými úvermi
  • podávanie žalôb na ochranu práv spotrebiteľa
  • zastupovanie v súdnych konaniach
  • ochrana pred nezákonnou exekúciou
  • právne poradenstvo pri uzatváraní zmlúv
Advokátska kancelária Koncová & Partners

Pri poskytovaní týchto právnych služieb sa zameriavame na ochranu spotrebiteľských práv, teda práv občanov, ktorí využili služby podnikateľov a boli poškodení na svojich právach akýmikoľvek nekalými praktikami zo strany spoločností poskytujúcich tovar, či služby občanom.

Ide predovšetkým o spotrebiteľské úvery s neprijateľnými podmienkami a úžerníckymi úrokmi, či poplatkami. V tejto oblasti máme bohaté skúsenosti na súdoch v rámci celého územia SR a dokážeme občanom pomôcť dostať sa z nepriaznivej životnej a finančnej situácie.

V rámci vzťahoch občanov – spotrebiteľov s predajcami tovarov či poskytovateľmi služieb ponúkame občanom komplexný právny servis, od pripomienkovania prvotných zmlúv až po zastupovanie v súdnych konaniach. Posúdime Vám Vašu zmluvu o spotrebiteľskom úvere či inom produkte. V prípade už uzavretých zmlúv posudzujeme ich súlad so zákonom, analyzujeme neprijateľné zmluvné podmienky a následne navrhujeme postup ako sa pred takýmito nekalými praktikami brániť.

Chránime Vaše práva podávaním príslušných žalôb na súdy a zastupovaním v súdnych konania na ochranu spotrebiteľa. Taktiež posudzujeme prípustnosť exekúcií vedených na základe spotrebiteľských úverov a uskutočňujeme úkony smerujúce k zastaveniu takýchto exekúcií.

Máte záujem o túto službu?

Využite našu bezplatnú úvodnú konzultáciu, kontaktujte nás s Vašim problémom a my Vám poradíme s jeho riešením. Bezplatne.