Občianske právo

Právne služby vo všetkých oblastiach súkromného práva ako sú rozvody, určenie výživného, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov , vypracovanie a analýzy zmlúv či susedské spory.


Čo pre Vás vieme urobiť?


  • zastupovanie v súdnych konaniach
  • rozvody, úprava styku maloletých detí s rodičmi, určenie výživného
  • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • vypracovanie a analýza zmlúv a iných právnych dokumentov, vrátane autorizácie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
  • susedské spory
Advokátska kancelária Koncová & Partners

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby vo všetkých oblastiach súkromného práva. V rámci ochrany Vašich občianskych práv podávame žaloby a návrhy na začatie súdnych konaní, resp. rozhodcovských konaní a následne zastupujeme klientov na pojednávaniach. Poskytujeme komplexný právny servis v rámci Vášho sporu, vrátane mimosúdnych rokovaní a hľadaní efektívnych riešení sporov. Okrem súdnych konaní zastupujeme klientov aj v správnych konaniach pred inými orgánmi štátnej správy.

Vyhotovujeme zmluvy a iné právne listiny o právnych úkonoch v občianskoprávnom styku, vrátane zmlúv o prevode nehnuteľností a zriaďovaní vecných bremien. Klientov zastupujeme v katastrálnych konaniach, pričom zmluvy o prevode nehnuteľností autorizujeme.

Zastupujeme taktiež v rozvodových konaniach, v konaniach o úprave styku rodičov s maloletými deťmi a ďalších rodinnoprávnych konaniach, kde dôraz kladieme najmä na záujmy Vašich maloletých detí.

Máte záujem o túto službu?

Využite našu bezplatnú úvodnú konzultáciu, kontaktujte nás s Vašim problémom a my Vám poradíme s jeho riešením. Bezplatne.