Obchodné právo

Komplexný právny servis pre podnikateľské subjekty, od založenia obchodnej spoločnosti, cez vykonanie zmien v obchodnom registri, analýzu obchodných kontraktov až po vymáhanie pohľadávok a zastupovanie v obchodných sporoch.


Čo pre Vás vieme urobiť?


  • zakladanie obchodných spoločností
  • komplexný právny servis v súlade s požiadavkami obchodnej spoločnosti
  • príprava a analýza obchodných kontraktov
  • vymáhanie pohľadávok
  • analýza zmlúv a právne poradenstvo v oblasti prevencie a zabezpečenia pohľadávok
  • zastupovanie v obchodných sporoch
Advokátska kancelária Koncová & Partners

V rámci oblasti obchodného práva Vám poskytneme právne služby na zabezpečenie realizácie Vašich podnikateľských zámerov, ich udržanie a ochranu Vašich financií. Zabezpečíme Vám založenie obchodnej spoločnosti, či vykonanie zmien údajov zapísaných v obchodnom registri ako aj zrušenie a výmaz spoločnosti. Zastupujeme v konaniach pred obchodným registrom, pričom pri realizácii našich služieb využívame zaručený elektronický podpis, ktorý Vám šetrí Vaše peniaze.

Poskytujeme podnikateľským subjektom komplexný právny servis v súlade s ich konkrétnymi požiadavkami. Pripravujeme a analyzujeme obchodné kontrakty, v rámci ktorých sa usilujeme dosiahnuť pre klienta čo najsilnejšie právne postavenie. Klientov zastupujeme taktiež v obchodných sporoch  vrátane mimosúdnych rokovaní a hľadaní efektívnych riešení sporov ako aj v rámci pracovnoprávnych vzťahov.

Pri vymáhaní pohľadávok uskutočňujeme všetky potrebné kroky na zabezpečenie čo najväčšej možnej miery vymožiteľnosti Vašej pohľadávky. Naše postupy sú efektívne, navrhované jednotlivo pre každý konkrétny prípad.

Máte záujem o túto službu?

Využite našu bezplatnú úvodnú konzultáciu, kontaktujte nás s Vašim problémom a my Vám poradíme s jeho riešením. Bezplatne.