Konkurzy a reštrukturalizácie

Poskytovanie právnych služieb a poradenstva v oblasti insolvenčného práva, uplatňovanie nárokov veriteľov, výkon správcovskej činnosti v konkurzoch a reštrukturalizáciách.


Čo pre Vás vieme urobiť?


  • činnosť konkurzného a reštrukturalizačného správcu
  • vypracovanie reštrukturalizačného posudku
  • príprava návrhu na konkurz a oddlženie
  • uplatňovanie pohľadávok v konkurze a reštrukturalizácii
  • právne poradenstvo v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií
Advokátska kancelária Koncová & Partners

V oblasti insolvenčného práva poskytujeme klientov komplexný právny servis, od právneho poradenstva až po vykonávanie správcovskej činnosti. Pripravujeme pre dlžníkov návrhy na konkurz alebo oddlženie, uplatňujeme nároky veriteľov v konkurze či reštrukturalizácii, pričom klientov v týchto konaniach aj zastupujeme.

V rámci výkonu funkcie správcu vykonávame správcovskú činnosť v konkurzoch a reštrukturalizáciách. Pre podnikateľské subjekty, ktoré majú finančné problémy poskytujeme kvalifikované poradenstvo a v prípade splnenia predpokladov zabezpečíme dlžníkovi možnosť ozdravenia jeho podnikateľskej činnosti formou reštrukturalizácie.

Máte záujem o túto službu?

Využite našu bezplatnú úvodnú konzultáciu, kontaktujte nás s Vašim problémom a my Vám poradíme s jeho riešením. Bezplatne.