Služby

Naša advokátska kancelária Vám ponúkne služby na profesionálnej úrovni v rámci všetkých právnych odvetví, ktorých neodmysliteľnou súčasťou je individuálny prístup k jednotlivým klientom a ich právnym problémom ako aj absolútna diskrétnosť.


Oblasti pôsobenia

Poskytneme Vám komplexnú ochranu Vašich práv a nájdeme pre Vás efektívne riešenia Vašich problémov. V rámci poskytovania právneho servisu nájdete u nás predovšetkým nasledovné služby:

Spotrebiteľské právo

 • ochrana pred nekalými praktikami, neprimeranými úrokmi a poplatkami spojenými so spotrebiteľskými úvermi
 • podávanie žalôb na ochranu práv spotrebiteľa
 • zastupovanie v súdnych konaniach
 • ochrana pred nezákonnou exekúciou
 • právne poradenstvo pri uzatváraní zmlúv
Viac informácií

Občianske právo

 • zastupovanie v súdnych konaniach
 • rozvody, úprava styku maloletých detí s rodičmi, určenie výživného
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • vypracovanie a analýza zmlúv a iných právnych dokumentov, vrátane autorizácie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • susedské spory
Viac informácií

Obchodné právo

 • zakladanie obchodných spoločností
 • komplexný právny servis v súlade s požiadavkami obchodnej spoločnosti
 • príprava a analýza obchodných kontraktov
 • vymáhanie pohľadávok
 • analýza zmlúv a právne poradenstvo v oblasti prevencie a zabezpečenia pohľadávok
 • zastupovanie v obchodných sporoch
Viac informácií

Konkurzy a reštrukturalizácie

 • činnosť konkurzného a reštrukturalizačného správcu
 • vypracovanie reštrukturalizačného posudku
 • príprava návrhu na konkurz a oddlženie
 • uplatňovanie pohľadávok v konkurze a reštrukturalizácii
 • právne poradenstvo v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií
Viac informácií

Bezplatná konzultácia

Využite našu bezplatnú úvodnú konzultáciu, kontaktujte nás s Vašim problémom a my Vám poradíme s jeho riešením. Bezplatne.