Kontakt

Neváhajte a kontaktujte našu advokátsku kanceláriu. Radi si s Vami dohodneme stretnutie a prekonzultujeme Váš právny problém. Úvodnú konzultáciu u nás neplatíte.


Advokátska kancelária KONCOVÁ & PARTNERS, s.r.o.
Masaryčky business center, blok B
Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín


IČO: 47 256 907
DIČ: 21 20 00 07 40
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde v Trenčíne.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31261/R

Bankové spojenie
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
Čislo účtu: 7313812001/5600
IBAN: SK98 5600 0000 0073 1381 2001
SWIFT/BIC: KOMASK2X

Kde nás nájdete?

Advokátska kancelária KONCOVÁ & PARTNERS Advokátska kancelária KONCOVÁ & PARTNERS