Zrážky zo mzdy od nebankovky.


Zrážky zo mzdy od nebankovky.

V našej spoločnosti je žiaľ mnoho prípadov občanov, ktorí majú finančné problémy a topia sa v dlhoch, zväčša voči nebankovým spoločnostiam. Veľmi častým problémom, ktorý týchto občanov trápi sú vysoké zrážky zo mzdy uskutočňované zamestnávateľom na žiadosť veriteľa – nebankovky, po ktorých im často nezostáva ani na základné životné potreby.

Takéto zrážky zo mzdy však nie sú v súlade so zákonom a akékoľvek dohody o zrážkach zo mzdy medzi nebankovkou a spotrebiteľom sú neplatnými právnymi úkonmi. Zrážky je možné zastaviť podaním návrhu na neodkladné opatrenie, ktorým súd zakáže veriteľovi ďalej uskutočňovať zrážky. Spotrebiteľ tak môže svoj príjem využiť na iné účely a zabezpečiť rodine jej potreby.

Bezplatná konzultácia

Využite našu bezplatnú úvodnú konzultáciu, kontaktujte nás s Vašim problémom a my Vám poradíme s jeho riešením. Bezplatne.