Má policajt právo kedykoľvek vstúpiť na súkromný pozemok?


Vstup policajta na súkromný pozemok

Trestný poriadok stanovuje, že policajt môže vstúpiť do obydlia, iných priestorov alebo na pozemok len vtedy, ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života alebo zdravia osôb alebo na ochranu štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu majetku, alebo ochranu práv a slobôd iných najmä vtedy, ak ide o obydlie alebo iné priestory, alebo pozemok osoby pristihnutej pri trestnom čine.

Na súkromný pozemok môže policajt vstúpiť aj vtedy, ak bol vydaný príkaz na zatknutie alebo príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody osoby, ktorá sa tam zdržuje, alebo ak treba predviesť obvineného alebo svedka, ktorý sa tam zdržuje.

Policajt môže teda vstúpiť do vášho obydlia a na váš pozemok len pri splnení vyššie uvádzaných zákonných dôvodov.

Pokiaľ nenastala žiadna z vyššie uvedených zákonných skutočností, policajt nie je oprávnený na súkromný pozemok vstúpiť. Ak sa tak stalo a policajti vstúpili na pozemok, s najväčšou pravdepodobnosťou konali protiprávne a majiteľ pozemku sa môže brániť tým, že na nich podá sťažnosť u ich priameho nadriadeného, prípadne môže požadovať prešetriť ich postup na inšpekcii Ministerstva vnútra SR. Ak máte dojem, že policajti konajú mimo svojich právomocí, netreba sa báť chrániť si svoje práva.

Bezplatná konzultácia

Využite našu bezplatnú úvodnú konzultáciu, kontaktujte nás s Vašim problémom a my Vám poradíme s jeho riešením. Bezplatne.