Susedove stromy zasahujú na môj pozemok


Susedove stromy zasahujú na môj pozemok

Susedské vzťahy sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Vlastník veci, v tomto prípade stromu, musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.

Prerastaním konárov nad mieru primeranú pomerom na pozemok suseda dochádza k rušeniu najmä tienením, vysávaním živín z pôdy, bránením výhľadu a podobne.

Sused, do ktorého práva sa takýmito prevismi zasahuje, je oprávnený odstrániť prerastajúce konáre. Nesmie to však urobiť v nevhodnom ročnom období a nešetrným spôsobom. Obdobne sa môžete domáhať úpravy výšky susedovho stromu, ak preukážete, že vás to obťažuje nad mieru primeranú pomerom alebo vážne ohrozuje výkon vašich práv.

Ak sa so susedom nedohodnete, ostáva vám možnosť domáhať sa ochrany svojich práv súdnou cestou. Okrem uvedeného vám odporúčam zistiť, či vaša obec vydala všeobecne záväzné nariadenie, ktorým by upravila bližšie údržbu o stromy a inú zeleň.

Je teda na Vás, ako sa rozhodnete, či budete vec riešiť svojpomocným odstránením konárov, či ďalšou písomnou výzvou, prípadne súdnym konaním. V prípade, že by ste chceli konáre odstrániť, odporučila by som Vám informovať o tom suseda písomne ako aj poslať tento Váš zámer na vedomie obci.

Bezplatná konzultácia

Využite našu bezplatnú úvodnú konzultáciu, kontaktujte nás s Vašim problémom a my Vám poradíme s jeho riešením. Bezplatne.