Premlčanie pri poistnom plnení.


Premlčanie pri poistnom plnení.

Pri právach na plnenie z poistenia začína plynúť premlčacia doba za rok po poistnej udalosti. Celková dĺžka premlčacej doby je teda stanovená na štyri roky (1 + 3) po poistnej udalosti. Premlčacia doba pri úrazovom poistení podľa ustanovenia § 104 OZ začína plynúť nie po roku od úrazu, ale po roku odo dňa, keď sa prejavili následky úrazu.

Ak však následky úrazu nastali až po zániku poistenia, hoci k úrazu došlo počas poistenia, vznikne poisťovni povinnosť plniť iba v tom prípade, ak sa následky prejavili v čase troch rokov od úrazu. Záleží teda na tom, kedy sa poškodenému prejavili následky úrazu. Od tohto dňa plynie premlčacia lehota 4 roky. Do tejto doby je potrebné svoj nárok uplatniť na súde.

Bezplatná konzultácia

Využite našu bezplatnú úvodnú konzultáciu, kontaktujte nás s Vašim problémom a my Vám poradíme s jeho riešením. Bezplatne.