Neplatí Vám otec dieťaťa pravidelne výživné? Chcete zvýšiť sumu výživného na maloleté dieťa?


Neplatenie výživného

V súvislosti so zameškaným výživným je potrebné zrátať si sumu, ktorú Vám otec dieťaťa na výživnom dlží. Následne je možné podať na základe rozsudku, ktorým Vám bolo výživné určené, návrh na vykonanie exekúcie u ktoréhokoľvek súdneho exekútora. Exekútor bude od otca vymáhať zameškané (dlžné) výživné ako aj bežné výživné, t. j. výživné za každý ďalší mesiac.

Pokiaľ sa zmenili pomery na strane dieťaťa, matky alebo na strane otca, ktoré odôvodňujú zvýšenie sumy výživného, je možné podať na súd návrh na zvýšenie výživného. Takouto zmenou pomerov je napríklad samotný nárast veku dieťaťa, pokiaľ výživné nebolo dlhšiu dobu menené, keďže s vekom dieťaťa prirodzene narastajú aj náklady na jeho životné potreby. Taktiež to môže byť zníženie príjmu matky, resp. naopak zvýšenie príjmu otca. Posúdenie zmeny pomerov ako aj stanovenie primeraného výživného bude predmetom činnosti súdu.

Bezplatná konzultácia

Využite našu bezplatnú úvodnú konzultáciu, kontaktujte nás s Vašim problémom a my Vám poradíme s jeho riešením. Bezplatne.