Nefunkčný tovar zakúpený cez internet


Nefunkčný tovar zakúpený cez internet

Pri vyskytnutí vady výrobku, ktorý ste si kúpili prostredníctvom internetového predaja prichádzajú do úvahy dve možnosti, a to odstúpenie od zmluvy alebo reklamácia.

Pri kúpe tovaru cez internet máte právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar predajcovi v lehote do 14 dní. Táto lehota skončí po 14 dňoch od prevzatia tovaru. Ak však koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa.

Od svojej objednávky môžete v rámci tejto lehoty odstúpiť bez udania dôvodu. Ak si chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, nestačí len tovar odoslať späť, musíte jednoznačne informovať obchodníka o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy. Môžete to urobiť napríklad tak, že k tovaru, ktorý vraciate poštou, pridáte písomné vyhlásenie alebo zašlete e-mail. Predajca vám musí peniaze vrátiť do 14 dní od prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Pokiaľ Vám ale uplynula uvedená lehota 14 dní od prevzatia tovaru, je potrebné tovar reklamovať u predajcu. Pokiaľ má internetový predajca aj kamenný obchod, môžete reklamáciu uskutočniť aj osobne v tejto prevádzke. Inak je potrebné reklamáciu uskutočniť písomne, keď spolu s tovarom zašlete predajcovi písomnú reklamáciu s uvedením vady výrobku.

Predajca je povinný reklamáciu vybaviť v lehote 30 dní od jej prijatia. O postupe reklamácie je predajca povinný zákazníkov informovať vo svojich obchodných podmienkach.

Bezplatná konzultácia

Využite našu bezplatnú úvodnú konzultáciu, kontaktujte nás s Vašim problémom a my Vám poradíme s jeho riešením. Bezplatne.