Dedenie, možnosti spísania závetu


Dedenie závet

V prípade smrti matky a manželky zo zákona dedia deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak je majetok v BSM, dedí sa len polovica majetku, takže manžel bude mať svoju polovicu a štvrtinu zdedí po manželke. Druhú štvrtinu zdedí dieťa.

Občan môže spísať závet, ktorým odkážete svoj majetok (celý alebo vyslovene uvedený) na svoje dieťa. Ak sa stane, že v čase od spísania závetu budete mať ďalšie dieťa (deti), tieto sú zo zákona tzv. neopomenuteľnými dedičmi, takže aj napriek spísanému závetu ďalšie deti nadobudnú podiel (ak sú maloleté nadobudnú podiel ako zo zákona, ak plnoleté, tak polovicu aká by im prináležala zo zákona) a v tejto časti by bol závet neplatný.

Písaný závet môže občan podľa svojej vôle kedykoľvek buď zničiť alebo nahradiť novým. Závet je možné uložiť aj v centrálnom registri závetov u notára. Pri spisovaní závetu je potrebné prihliadať na zákonom stanovené náležitosti a pri jeho spisovaní sa z opatrnosti poradiť s advokátom alebo notárom pre vylúčenie možnosti neplatnosti takéhoto závetu.

Bezplatná konzultácia

Využite našu bezplatnú úvodnú konzultáciu, kontaktujte nás s Vašim problémom a my Vám poradíme s jeho riešením. Bezplatne.