Ako riešiť problémy s úvermi


problémy s úvermi

Predovšetkým je potrebné posúdiť každú jednotlivú úverovú zmluvu, ktorú máte uzavretú, a to z toho hľadiska, či bola uzavretá v súlade so zákonom. Tieto zmluvy často krát obsahujú neprijateľné podmienky ako sú vysoké úroky, poplatky či iné nedovolené podmienky.

Po posúdení zákonnosti zmlúv je možné uskutočniť následné kroky a brániť sa proti takýmto nekalým praktikám. Predovšetkým v tej súvislosti, aby ste zbytočne nepreplatili niekoľkonásobne svoje úvery.

Čo sa týka prípadnej exekúcie, je potrebné posúdiť, či sa vedie na základe zákonne vydaného exekučného titulu (rozsudok a pod.). Pokiaľ nie, je potrebné bezodkladne podať návrh na zastavenie exekúcie. Odporúčam každému, kto má problémy so splácaním úverov nechať si všetky zmluvy preštudovať a následne uskutočniť potrebné kroky na ochranu svojich práv.

Bezplatná konzultácia

Využite našu bezplatnú úvodnú konzultáciu, kontaktujte nás s Vašim problémom a my Vám poradíme s jeho riešením. Bezplatne.