Potrebujete právne služby?

Obráťte sa na nás

Som fyzická osoba Som podnikateľ

Oblasti pôsobenia

Poskytneme Vám komplexnú ochranu Vašich práv a nájdeme pre Vás efektívne riešenia Vašich problémov. V rámci poskytovania právneho servisu nájdete u nás predovšetkým nasledovné služby:

Spotrebiteľské právo

 • ochrana pred nekalými praktikami, neprimeranými úrokmi a poplatkami spojenými so spotrebiteľskými úvermi
 • podávanie žalôb na ochranu práv spotrebiteľa
 • zastupovanie v súdnych konaniach
 • ochrana pred nezákonnou exekúciou
 • právne poradenstvo pri uzatváraní zmlúv
Viac informácií

Občianske právo

 • zastupovanie v súdnych konaniach
 • rozvody, úprava styku maloletých detí s rodičmi, určenie výživného
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • vypracovanie a analýza zmlúv a iných právnych dokumentov, vrátane autorizácie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • susedské spory
Viac informácií

Obchodné právo

 • zakladanie obchodných spoločností
 • komplexný právny servis v súlade s požiadavkami obchodnej spoločnosti
 • príprava a analýza obchodných kontraktov
 • vymáhanie pohľadávok
 • analýza zmlúv a právne poradenstvo v oblasti prevencie a zabezpečenia pohľadávok
 • zastupovanie v obchodných sporoch
Viac informácií

Konkurzy a reštrukturalizácie

 • činnosť konkurzného a reštrukturalizačného správcu
 • vypracovanie reštrukturalizačného posudku
 • príprava návrhu na konkurz a oddlženie
 • uplatňovanie pohľadávok v konkurze a reštrukturalizácii
 • právne poradenstvo v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií
Viac informácií

Bezplatná konzultácia

Využite našu bezplatnú úvodnú konzultáciu, kontaktujte nás s Vašim problémom a my Vám poradíme s jeho riešením. Bezplatne.

Advokátska kancelária Koncová & Partners vznikla v roku 2015 s cieľom poskytovať ochranu práv a záujmu širokému spektru klientov v rámci súkromej ako aj podnikateľskej sféry.


Je tvorená tímom mladých ambicióznych ľudí s vôľou prekonávať aj tie najťažšie prekážky. Naším cieľom je hľadať pre Vás riešenia a efektívne postupovať v rámci sporových konaní ako aj mimosúdnych rokovaní. Prioritou našej práce je dosiahnuť výsledok, ktorý Vám zaručí spokojný život či dosiahnutie Vašich podnikateľských zámerov.

Viac o nás

Vyjadrenia našich klientov

Patrím medzi prvých klientov tejto advokátskej kancelárie. Mala som množstvo pôžičiek z nebankoviek a bola som zúfalá. Som hlavne spokojná, že konečne niekto drží nado mnou ochrannú ruku. Prestala som sa báť a moja situácia sa postupne zlepšuje. A môj odkaz ľuďom, ktorí sú na tom tak biedne, ako ja? Nebojte sa a hlavne nehanbite sa zdôveriť ľuďom z advokátskej kancelárie KONCOVÁ & PARTNERS, lebo tam  od Vás už nebudú inkasovať peniaze za svoje služby, lebo platíte peniazmi, ktoré ste už dávno zaplatili tej ktorej nebankovke...

Eva F., spotrebiteľka

“Spravodlivosť je pevná a trvalá vôľa dať každému, čo mu podľa práva patrí.”


-Iustinus-